تماس سریع

 

شماره های دفتر مرکزی :

22877107 - 22871372

فکـــــس : 22877099

پست الکترونیک : info@aech.com

 

جستجو

photo_2016-11-12_09-44-00.jpg

بنا به درخواست شرکت برق منطقه ای تهران، تعدادی از مدیران و کارشناسان این شرکت به همراه مسئولین و کارشناسان شرکت متانیر، از خط تولید و مجموعه کارخانه ارم شیمی آذربایجان بازدید نموده و از نزدیک با تواناییهای شرکت آشنا شدند.
این درخواست جهت بررسی تواناییهای شرکت ارم شیمی آذربایجان و استفاده از محصولات این شرکت در شرکت برق منطقه ای تهران انجام گرفت.